вівторок, 30 квітня 2013 р.

Українська писанка: наша творчість.


Писанка - це переважно куряче (гусяче) яйце, розписане за специфiчною технологiєю воском i зафарбоване природними, чи анiлiновими фарбниками. Традицiя такого розпису становить унiкальне надбання творiв мiнiатюрного живопису, орнаментику яких збережено за язичницькими символами. Українськi писанки - це шедеври мiнiатюри, у яких народ виявив свiй мистецький хист, свою здатнiсть до творчого осмислення, художнього узагальнення навколишнього свiту. Писанка приховує в собi таємницю. Цi дивовижнi цяточки, дрiбненькi орнаменти, вiзерунки, давньо-магiчнi символи... Особлива мова знакiв, код, який iнодi марно намагаєшся збагнути, розгадати. Кожна писанка приховує в собi пам'ять столiть, зв'язок минулих поколiнь, магiю природи, космосу, схиляння перед божественним началом. Писанка дивовижним чином поєднує сиве минуле, сучаснiсть i прийдешнє, язичництво i християнство. Звичай розмальовувати яйця iснував ще задовго до християнства. Про це свiдчать численнi археологiчнi розкопки та знахiдки у рiзних регiонах України. Пiсля прийняття християнства як офiцiйної державної релiгiї вiдбулося календарне узгодження давнiх язичницьких свят з новими християнськими, складна система язичницьких магiчно-сакральних образiв була трансформована у рамках християнсько-апокрифiчної символiки. Але при цьому традицiя розмальовувати яйця не зникла, а теж трансформувалася у новий релiгiйний звичай. Щоправда, у писанкарствi з'явилися новi, християнськi, знаки - хрестики, церковцi, нове християнське трактування язичницької символiки, примiром, безконечника, трикутника...
У новiтнi християнськi часи в Українi з'явилося багато переказiв та легенд, якi розповiдали про виникнення писанок. Таким чином, народ нiби намагався пояснити той древнiй звичай у християнськiй релiгiйнiй традицiї, коли саме напередоднi Великодня у Чистий Четвер, приготувавши писачки, вiск та розчинивши фарби, проказавши молитви, господарi розмальовують яйця.
Ой, писанко ти наша,
Яка ти барвиста,
Як пісенька колискова,
Ласкава і чиста!


понеділок, 29 квітня 2013 р.

 

Послуги нашої бібліотеки.

1.Взяти додому книги, журнали.
2.Переглянути тематичні виставки та виставки нових надходжень.
3.Відвідати масові заходи, презентації.
4.Скористатись доступом до мережі Інтернет.
5.Зв’язок з рідними і друзями по Скайпу в інших містах та за кордоном.
6.Спілкування у соціальних мережах.
7.Користуватися Wi-Fi зоною.
8.Покупки через Інтернет товарів, які відсутні у місцевих магазинах.
• ксерокс та копіювання документів
• роздрукування документів
• набір тексту
• сканування
• редагування тексту
• переклад тексту (рос., укр., анг.)
• комп'ютерні презентації
7.Проведення цікавих екскурсій, організація відпочинку.
8.Проведення ігор з дітьми та організація програм дитячого розвитку.
9.Ознайомлення з новинами свого регіону, країни, світу, обмін думками.